Berekraftrapport

Her kan du lese om våre mål og resultat innanfor våre fire F-ar; Fisk, Folk, Fjord og Framtid. Rapporten viser korleis me arbeider med berekraft i praksis på merdkanten og korleis det me gjer bidreg til å nå både våre eigne, og FN sine berekraftsmål.