Fjord

Me ser det som vår oppgåve å bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av lokalmiljøet, både for folk, fisk og natur.

Fjord

Me ser det som vår oppgåve å bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av lokalmiljøet, både for folk, fisk og natur.

Samla om fjorden

Lange og djupe vestnorske fjordar der næringsrike havstraumar fra Atlanterhavet møter friskt norsk fjellvatn — dette gir etter vår meining dei beste vekstvilkåra i verda, både for folk og fisk. Gjennom tre generasjonar har dette vore kjernen for at me kan levere kvalitetsfisk til menneske over heile verda.

Lokal utvikling

Eit solid og trygt lokalsamfunn er avgjerande for regionen vår. Vårt mål er å bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunna. Dette for å sikre både lokale arbeidsplassar og dei unike natur-ressursane me som samfunn har levd av i utallige generasjonar.

Sponsoring

Lokale aktivitetar og tiltak er ein viktig del av samfunnet vårt. Alle bygdesamfunn er avhengige av gode møteplassar for å være attraktive stader å bu og arbeide. Derfor er Eide stolt sponsor av ei rekkje lokale foreiningar, gode initiativ og idrettslag i områda der me har vår aktivitet.

Sponsored associations

Sponsa foreninger

Bergen Internasjonale Filmfestival

Bogøytunet Sandvolleyball

Eikanger Idrettslag

Eikanger-Bjørsvik Musikklag

Eikelandsfjorden Idrettslag

Fusa Hestesportlag

Fusa Karateklubb

Fylkeskasseraren i Hordaland

Halsnøy Idrettslag

Halsnøy Idrettslag

Hans Andrè Skåtun

Hordaland skisyttarkrets

Husnes Sport

Hålandsdal Idrettslag

JKA Norway

Kamille Fritid

Knarvikmila

Kvinnherad Skyttarlag

Manger Skulemusikklag

Martin Femsteinevik

Mundheim Ungdomslag

Rosendal Musikklag

Skjelbreid Poirée

Sleirsfjellet opp

Solund Barne- og Ungdomsskule

Solund Skulemusikk

Solund Skulemusikkorps

Strand-Ulv Hallen

Strandebarm Idrettslag

Strandebarm Idrettslag

Strandvik IL

Strandvik Idrettlag

Tysse Skyttarlag

Vareld Skyttarlag

Vinnes Båtlag