Kapittel ③

Folk

Våre medarbeidarar og lokalsamfunna der me driv er heltane i historia om Eide Fjordbruk. Då er det avgjerande at me klarar å halde våre tilsette trygge, samtidig som me kan tilby ein lærerik og gøy arbeidsplass lokalt i distrikta. Her kan du sjå korleis me ligg an.
51
Tal på tilsette
6
Lærlingar
2
Sjukefråvær (%)
2
Arbeidsuhell med fråvær
51
Tal på tilsette
6
Lærlingar
2
Sjukefråvær (%)
2
Arbeidsuhell med fråvær

1

Ein trygg plass å arbeide

Folka som jobbar i Eide Fjordbruk er ryggrada vår og heltane i historia om Eide Fjordbruk. Dei tilsette er opptekne av fisken, kvarandre og verdien av trygge arbeidsplassar. Me har mål om at det skal vere trygt å gå på jobb i Eide Fjordbruk og alle skal komme trygt heim.

2

Trivsel, mangfald og likestilling

3

Levande bygder

Lokale aktivitetar og tiltak er ein viktig del av samfunnet vårt. Alle bygdesamfunn er avhengige av gode møteplassar for å være attraktive stader å bu og arbeide.

4

Anti-korrupsjon

I Eide har me ei nulltoleranse for korrupsjon og anna arbeidslivskriminalitet. Vår interessentanalyse viser at dette er eit tema som våre interessentar også er opptekne av.

5

Kunnskap og open dialog kring utfordringar