Kapittel ⑤
Berekraftrapport

Framtid

Me vil sette standarden for framtidas havbruk og drive matproduksjon i sjøen på ein berekraftig måte for framtida og kommande generasjonar. Derfor satsar me på innovasjon innanfor både nye fôrråvarer, digitalisering og bruk av ny teknologi. Dette kan du lese meir om her.
24
EBIT/kg
17 564
Slaktevolum
50
Eigenkapital (%)
194
Investeringar (millionar NOK)
24
EBIT/kg
17 564
Slaktevolum
50
Eigenkapital (%)
194
Investeringar (millionar NOK)

1

Ny teknologi for ei ny framtid

2

Watermoon

3

Nok mat til alle

4

Sporing i verdikjeda

5

God forretningsskikk

6

Erklæring etter Åpenhetsloven