Kapittel ②

Fisk

For oss er helsa og velferda til fisken vår heilt avgjerande for å sikre ein berekraftig produksjon. I denne seksjonen kan du lese meir om korleis me arbeidar kvar dag for å halde fisken vår frisk og fri for lus og sjukdommar, samt korleis me opprettheldt den høge kvaliteten på produktet vårt.
13
Døde (%)
0
Antibiotika
1
Med. behandlingar per syklus
3
Ikkje-med. behandlingar per lokasjon
13
Døde (%)
0
Antibiotika
1
Med. behandlingar per syklus
3
Ikkje-med. behandlingar per lokasjon

1

Sikre god fiskehelse og -velferd

2

Bruk av kjemikaliar og legemiddel

3

Villaksen og vår påverknad på den

4

Anna påverknad på biodiversitet

5

Vår påverknad på økosystem