Kapittel ④

Fjord

Sentralt i vår definisjon av berekraft ligg det at me må ta vare på fjorden og miljøet slik at andre kan hausta frå naturen på same måte som oss. Her kan du lese om miljøstatus (botnforholda) på lokalitetane våre, korleis me arbeidar for å unngå rømming, redusere avfall og utslepp av klimagassar.
2,54
CO2e / kg
0
Rømmingar
0
Koppar brukt
91
MOM-score (%)
2,54
CO2e / kg
0
Rømmingar
0
Koppar brukt
91
MOM-score (%)

Sunn og fruktbar jord

Vatn og utslepp

1

Avfallshandtering

2

Sirkulær bioækonomi

4

Karbonavtrykk frå vår laks