Eide har tradisjonar for matproduksjon sidan 1600- talet. Ei reise frå jord, via vatn til sjø.

Mattradisjon

Om oss

Eide Fjordbruk AS er eit oppdrettsselskap med base i Hardangerfjorden, Fensfjorden og Osterfjorden (Hordaland, Noreg). Me produserar rundt 12.000 tonn laks og regnbogeaure i året, som vert omsett globalt. Våre selskap omset årleg for rundt 500 millonar norske kroner. Me er sertifisert i henhold til "Global GAP" sin standard for matsikkerhet.

 

Eide Fjordbruk har drive med fiskeoppdrett i over 45 år. Bedrifta har vore blant pionerane i næringa og vore med på å forma fiskeoppdrett til den suksessen me ser i dag. Entrepenørskapet bedrifta er grunnlagt på er fortsatt ei viktig drivkraft i det vi held på med, me jobbar kvar dag for å utvikle næringa me er ein del av.

© 2017 Eide Fjordbruk AS

Støavegen 98, 5640 Eikelandsosen, Norway

  • facebook
  • instagram
  • linkedin