Korleis gjere data om til verdi?

Raskere læring med samarbeid rundt strømmende data

Eide Fjordbruk og softwareselskapet Searis har samarbeidet siden 2015 om å skape fremtidens digitale oppdrettsteknologi - som hjelper fagfolk få bedre oversikt over alle forhold som påvirker fisk og fjord, lære raskere og ta bedre valg for framtida, tidligere.

Det er mange måter å angripe utfordringer som lus, dødelighet, alger, optimal vekst og fiskevelferd på. Vi i Searis mener nøkkelen til bedre kontroll kommer gjennom enklere oversikt over situasjonen i og rundt anlegget, kontinuerlig samarbeid om å ta kloke valg og å lære av det man gjør, så fort som mulig. På den måten får man hele tiden gjort små justeringer som skal til for å løse problemer og forbedre driften fra dag til dag.

Flinke fagfolk støttet av moderne datateknologi er oppskriften på suksess, også i fremtiden. Med Clarify gir vi fagfolk moderne dataverktøy slik at alle kan utforske, forstå og samarbeide rundt data som strømmer fra forskjellige systemer, sier Tore Norheim Hagtun, daglig leder og en av gründerne i Searis.

Hvordan gjøre data om til verdi?

Vi ble kjent med Eide Fjordbruk sent i 2015 og det ble raskt klart at vi delte en glød for å skape noe nytt, i tillegg til perspektiver på hvilke muligheter og tekniske utfordringer som må løses for at næringen kan bli bedre. Vi i Searis har arbeidet med akvakultur siden 2012 og startet selskapet mens vi studerte Teknisk Kybernetikk ved NTNU. Vi har jobbet med alt fra algeproduksjon til myndighetsrapportering for kystflåten og har erfart at det er mange av de samme utfordringene som går igjen, nemlig hvordan gjøre data til et nyttig verktøy for både folk og maskiner.

Det er dessverre slik at data er fremmed for de fleste og føles mer som en byrde, enn et naturlig verktøy. Slik kan det ikke være og vårt mål er å få folk til å bruke data som en støtte til å løse problemer, forbedre og drive frem ny innovasjon. Like enkelt og raskt som når du søker på Google.

Samarbeidet med EFB startet med at vi sammen jobbet frem konseptet Framsyn, hvor flere av Norges fremste teknologiselskaper skulle samarbeide om å utvikle autonom, datadrevet anleggsteknologi og AI-assistert beslutningsstøtte. Søknaden ble dessverre avslått da myndighetene mente dette ikke var produksjonsteknologi, men flere av konseptene danner grunnlaget for arbeidet vi nå gjør med Clarify.

Tidslinje Akvakultur

Fra rapporter og tilbakeblikk, til samarbeid og framsyn

Det brukes mye krefter på å lage og dele rapporter i næringen i dag, men vi mener at data må være noe alle samarbeider om fra dag til dag, ikke kvartalsvis og tilbakeskuende. Næringen går også fra en situasjon med noen få manuelle målinger om dagen, til kontinuerlige strømmer av data fra sensorer, kameraer, AI og så videre, hele døgnet, året rundt.

Det gir mange nye muligheter, men det krever også ny og moderne teknologi, noen nye ferdigheter hos fagfolk, og nye måter å samarbeide rundt data på.

Vi har sett at systemene som finnes i næringen ikke er bygd for å håndtere slike datamengder, og at grensesnittene som skal gjøre data tilgjengelig har alt for høy terskel for de aller fleste.

Vi mener at om data kun skal være et verktøy for noen få, så sløser man med en bedrifts kollektive kreativitet og kapasitet til å løse problemer og drive forbedring. Derfor snakker vi alltid om å gjøre data til et nyttig verktøy, for alle. Fordi data som ingen bruker har ingen verdi og kunnskap som ikke deles går tapt.

Som teknologiselskap er det vår jobb å senke terskelen for å komme i gang, men til syvende og sist er det fag-ekspertene som har kunnskapen og erfaringen som kan gjøre data om til verdi.

Gjennom vårt samarbeid med Eide Fjordbruk har vi flere gode eksempler på hvilken effekt enklere utforskning og samarbeid rundt data i Clarify har hatt i praksis så langt:

For å nevne noe.

Framtida - enklere å fokusere på fisken  

Datamaskiner sover aldri, elsker rutinearbeid og store regneoperasjoner, det har vi ikke møtt så mange oppdrettere som gjør, enda. Derfor er fokuset vårt fremover å la datamaskiner ta enda større deler av de tunge løftene og rutinearbeidet, slik at oppdretterne kan fokusere og forstå enda mer om fisk og fjord.

Hos EFB strømmer tusenvis av datasignaler inn i Clarify, hvert sekund, hele året og det blir stadig større mengder. Vi utvikler nå automatiske systemer for å kjenne igjen mønster og fingeravtrykk i datastrømmene, oppdage endringer i oppførsel tidligere, sikre datakvalitet og oppetid på alle systemer og se frem i tid basert på historiske data. Generelt handler det om å hjelpe oppdrettere rette oppmerksomheten dit den trengs, slik at man kan ligge i forkant og ta bedre valg tidligere.  

For oss som gründerselskap er det utrolig inspirerende å jobbe sammen med oppdrettere som selv er gründere og fageksperter med en ustoppelig drive for å utvikle både seg selv og næringen. Vi gleder oss til fortsettelsen og videre samarbeid for å løse problemer og drive frem ny innovasjon!

Gjesteartikel av Tore Norheim, CEO of Searis

Lær mer om Clarify på www.clarify.us

Se video om Clarify her: