Vilkår og Rettigheiter

Foretaksregisteret NO 866 751 242 MVA

"All informasjon, bilder m.v. som befinner seg på vår hjemmeside, er gjennomgått av oss eller eksterne tredjeparter. Eide Fjordbruk AS eller andre selskaper tilknyttet oss eller noen tredjepart kan likevel ikke påta seg noe som helst ansvar for riktigheten og / eller fullstendigheten av informasjon og bilder på nettsiden. Intensjonen med vår nettside er utelukkende å gi informasjon til personer eller selskaper som besøker vår nettside. I dette ligger også at vi ikke kan akseptere noe som helst økonomisk ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som eventuelt måtte bli lidt basert på informasjon og bilder m.v. fra vår nettside.

 

For det tilfellet at vi har lenket videre til nettsider som drives av en tredjepart ligger ansvaret for nettsidens innhold hos de som er ansvarlig for de aktuelle nettsidene. Det presiseres derfor at Eide Fjordbruk AS ikke er ansvarlig for slike tredjeparts nettsider.

 

Våre nettsider er beskyttet med opphavsrett, og kopiering av informasjon, bilder eller illustrasjoner m.v. krever et uttrykkelig skriftlig samtykke fra Eide Fjordbruk AS."

 

© 2017 Eide Fjordbruk AS

Støavegen 98, 5640 Eikelandsosen, Norway

  • facebook
  • instagram
  • linkedin