© 2017 Eide Fjordbruk AS

Støavegen 98, 5640 Eikelandsosen, Norway

  • facebook
  • instagram
  • linkedin

Høgkvalitetsmat

Eide produserar rundt 12.000 tonn høgkvalitets laksefisk kvart år. Vårt matprodukt er av høgaste kvalitet og blant det sunnaste ein kan eta.

Eide Fjordbruk si verdikjede

Eide sin filosofi er å sikra høg-kvalitetsrogn som har riktig genetikk i forhold til kvar fisken skal stå i sjø, ulike miljø krev ulike eigenskap. Laksefisken treng også ein diett som er tilpassa fiskens størrelse, helsetilstand og omgivnader. Eide er svært opptekne av kvalitet og kvart steg i vår verdikjede handlar om å ta kvalitetsbeviste beslutningar.

  

 

  • Rogn (fra AquaGen) vert lagt inn til klekking

  • ​Startfòring skjer to månader etter rogninnlegget

  • ​Smolten vert kjørt ut i sjøden 8 til 14 månader etter startfòring

  • ​Laksefisken står 10 til 16 månader i sjø før den fraktas vidare til slakteriet​

  • Når laksefisken har nådd slakteriet har den brukt 20 til 24 månader frå startfòring

  • ​Etter 2 timer på slakteri vert laksefisk frå Eide køyrd eller flydd ut til verdsmarknaden

  • ​Etter mindre enn 24 timar kan kundar øve heile verda nyta fersk høgkvalitetslaksefisk frå Eide

 

Vil du lese meir om laksens livssyklus, gå inn på www.laksefakta.no