© 2017 Eide Fjordbruk AS

Støavegen 98, 5640 Eikelandsosen, Norway

  • facebook
  • instagram
  • linkedin

Lytter til rådene fra Silicon Valley

 Foto: Trine Forsland

 

Elon Musk og Tesla kan bidra til å gjøre norsk oppdrettsnæring bedre og smartere, tror Sondre Eide.

 

Han har studert entreprenørskap i Silicon Valley, og har med det spedd på utdannelsen med en Bachelor økonomi og administrasjon på BI og Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I likhet med lillebror Erlend er han tidligere skiskytter, som seg hør og bør i Hålandsdalen.

Sondre Eide er tredje generasjons fiskeoppdretter. Og han tar til orde for helt nye tanker i utviklingen av familiebedriften Eide Fjordbruk.

 

Stagnasjon

Under EWOS-møtet på Solstrand fredag skisserer Eide en næring preget av stagnasjon i produksjonsvolum og økte kostnader. Det er en myndighetspålagt kostnadsøkning via lusebekjempelse, hvor økt håndtering av fisken gir økt dødelighet.

 

Enten må en produsere laks i lukkede anlegg for å holde ute utfordringene, alternativt må en få bedre kontroll i et åpent miljø og på fiskens påvirkning, utdyper Eide.

 

Hva tror vi i Eide Fjordbruk? spør han retorisk.

 

 

Vi tror at tiden der laksen er eksponert må ned, sier han om perioden fra smolt til slaktevekt – tiden da fisken står i sjøen.

 

Forutsigbarhet

Eide tar til orde for å øke forutsigbarheten i matfiskproduksjen, samt utnytte naturgitte forhold til å få bedre kontroll på omgivelsene og gi røkterne bedre tid til å fatte riktige beslutninger.

Alger, strøm, temperatur, lus, sykdom, klima, vær, båttrafikk, bunnforhold, fôring og sulting av fisk. Det er et utall variabler som påvirker oppdretterens og fiskens hverdag.

Mange faktorer påvirker. Det er umulig å ha full oversikt.

 

Big Data

Eides svar er “Framsyn”. En Big Data-platform, som gjør data lettere tilgjengelig for både brukere og myndigheter.

Han viser til Tesla hvor sjåfører/brukere som sender data inn til Tesla sitt hovedkvarter i Palo Alto i Silicon Valley bidrar til å gjøre bilene tryggere.

– Data må deles. Og deling av data må lønne seg. Det frigjør tid for produksjonsoptimalisering, forklarer han.

– Vi tror på bedre bruk av datainnhenting kan gjøre bedre valg og stoppe trusler tidligere.

 

 

http://ilaks.no/lytter-til-radene-fra-silicon-valley/

 

 

 

 

 

 

 

Please reload