© 2017 Eide Fjordbruk AS

Støavegen 98, 5640 Eikelandsosen, Norway

  • facebook
  • instagram
  • linkedin

Eide Fjordbruk søkjer om 3 utviklingskonsesjonar om eit unikt flytande resirkuleringskonsept

July 4, 2016

                                       

Me vidarefører vår tru på 100 % kontroll, og skal utvikla eit fullstendig lukka produksjonseinheitskonsept med RAS-teknologi frå Aquatec-Solutions, skriv selskapet i ei pressemelding.Konseptet inkluderer full styring av salinitet, temperatur, fullsterilisering av inntaksvatn og fullrensing av avløpsvatn. Konseptet skal også utforska moglegheita til bruk av avløpsvatn frå produksjonseinheita. Dette som næring til dyrking av tang/tare og alger. Konseptet gjev oss moglegheit til å ta i bruk areal som per dags dato ikkje er eigna for matproduksjon i sjø.

 

For nærmare ynskje om kontakt / informasjon: Assisterande dagleg leiar Sondre Eide (tlf: 47821234, sondre@efb.no)

 

 

 

Please reload