© 2017 Eide Fjordbruk AS

Støavegen 98, 5640 Eikelandsosen, Norway

  • facebook
  • instagram
  • linkedin

Vi slår i hjel en del myter om den triploide fisken

 
Eide Fjordbruk har nå sin fjerde generasjon av steril laks i klekkeriet. Erfaringene er gode.


Det har blusset opp usikkerhet rundt produksjon av triploid, eller steril, laks, etter at Mattilsynet har varslet restriksjoner for utsettet til Norway Royal Salmon (NRS) i Finnmark. Høy dødelighet har i sin tur tvunget NRS til å dempe sin volumguiding for triploid laks, som selskapets ni nye grønne konsesjoner er basert på.

 

Anders Jan Røed er ansvarlig for Eide Fjordbruks produksjon av triploid smolt ved selskapets klekkeri i Eidestøa i Fusa.

 

Diett
– En triploid laks har krav til en spesiell diett, sier Røed til iLaks.

Han understreker at han ikke kjenner dialogen mellom Mattilsynet og NRS, og ikke vil uttale seg om denne.

 

– Vi tok inn triploid laks i 2011. I 2012 satte vi ut den første høstfisken vår. Det fantes den gang ikke noe kommersielt fôr til triploid fisk. Vi hadde en dialog med ett av fôrselskapene om fôr. Ut i fra diett, i ferskvann og i sjø, styrer vi hele produksjonen.

 

Triploid har raskere tilvekst, har omtrent samme dødelighet, tåler behandling som søsterfisken og tåler høye temperaturer, forteller han.

 

Røed og Eide Fjordbruk har gode erfaringer med den triploide laksen.


Myter

– Vi slår i hjel en del myter om den triploide fisken. Vi har kjørt ut tre generasjoner fra klekkeriet vårt. Vi har slaktet to generasjoner, den tredje går i sjø og den fjerde er i klekkeriet.

Ideen med å bruke triploid fisk er at den ikke er i stand til å formere seg. Ved en rømming vil den dermed ikke utgjøre en trussel for villaksen. Akkurat dette ble satt på spissen under orkanen «Nina» i januar 2015. Da opplevde selskapet nemlig en rømming fra et anlegg i Fensfjorden med 50.000 triploid fisk.

 

– Det var stor fisk, 6,5 kilo, sier oppdrettsarving Erlend Eide til iLaks.

Erlend Eide.

 

Det gjenstår å se hvor mye av fisken som har vandret opp elvene.

 

Hormoner
– Vi er spente på om den har den drive’en til å gå opp elvene – får den ikke beskjed av hormonene om å gå opp? Det jobber Rådgivende Biologer med en rapport om.

Det genetiske arbeidet med den triploide laksen til Eide Fjordbruk er det AquaGen som står bak.

 

– Vi fikk forespørsel fra AquaGen om å prøve det i sør på potensielt høyere temperaturer, over 16 grader. Vi ser at ved ekstremt høye temperaturer; jeg fôrer den triploide fisken like lett på 16 grader som den diploide fisken.

 

Kald sjø
Men Eide Fjordbruks erfaring er at den triploide laksen ikke liker kald sjø.

 

– Triploid fisk har lavere tilvekst på lav temperatur. Det er en tendens vi har sett. Da taper du tilveksten du vinner når det er varmt.

Ved selskapets klekkeri og smoltanlegg ved Skogseidvatnet i Fusa er det både triploid og diploid laks.

 

– Det er tre forskjellige fôrinnlegg her nå. To kar med triploid laks, de resterende åtte er diploid laks, sier Røed, og legger til. – All vår kunnskap stammer fra fôrselskapene. BioMar har forsket mye på dette i Skottland, i Stirling.

 

Les her: http://ilaks.no/vi-slar-i-hjel-en-del-myter-om-den-triploide-fisken/ 

Please reload