© 2017 Eide Fjordbruk AS

Støavegen 98, 5640 Eikelandsosen, Norway

  • facebook
  • instagram
  • linkedin

Høgkvalitetsmat

Eide produserar rundt 12.000 tonn høgkvalitets laksefisk kvart år. Vårt matprodukt er av høgaste kvalitet og blant det sunnaste ein kan eta.

Eksport

Me eksporterar til fire forskjellige verdsdelar, inkludert dei tre største marknadane for sjømat: EU, Japan og USA.

Omlag 3 millionar laks frå Eide vert selt på verdsmarknadane kvart år. Dette tilsvarar nær 60 millionar fiskemåltider.

Slakteri 

Eide Fjordbruk er produsent og driv ikkje eigen slakting/pakking. Vår samarbeidspartnar på slakting/pakking og eksport er Sekkingstad. Sekkingstad er lokalisert på Skogsvåg i Sund kommune på Sotra. Eide Fjordbruk har saman med Sekkingstad etablert relasjonar mot verdsmarknadane for høgaste kvalitet. 

13%

Asia 

1%

Afrika

2% USA 

84% Europa