© 2017 Eide Fjordbruk AS

Støavegen 98, 5640 Eikelandsosen, Norway

  • facebook
  • instagram
  • linkedin

Arbeide i Eide Fjordbruk

Som ein pioner innen matproduksjon i sjø og vatn, har me vore i leiinga av innovasjon i industrien i over 45 år. Etter mange år i industrien ser me heilt klart at dei beste resultatene er eit produkt av å ha dei beste medarbeidarane på laget. For å heile tida kunne bli ein betre matprodusent er det viktig å konstant utvikle laget med kunnskap, me ynskjer å utvikle våre ansatte på ein måte kor ein får det beste ut av heile laget samla. Ein jobb i Eide Fjordbruk skal skal vere ei utviklande reise kor ein får fram det beste i kvarandre og saman kryssar nye barriarer. På vegen mot dei store måla skal ein verte utfordra men samstundes ha det gøy. Under finner du ledige stillingar som Eide Fjordbruk tilbyr.

Ledige Stillingar

INGEN LEDIGE

STILLINGAR

FOR AUGEBLIKKET

Me søkjer etter:

Driftstekniker

I Eide Fjordbruk vil du få følgjande tilbud:

  • Gode mogligheiter for faglig og personlig utvikling

  • Spanande og varierte arbeidsoppgåver i eit innovativt og en framtidsretta bedrift 

  • Fleksibel arbeidsstad

  • Konkurransedyktige vilkår

  • Gode pensjons- og forsikringsordingar

  • Godt arbeidsmiljø